SupraPharm je suvremeno rješenje za poslovanje ljekarni: nabavu, prodaju i vođenje svih potrebnih dokumenata. Kompatibilno je sa sustavom CEZIH koji omogućava elektronsko propisivanje recepata i doznaka te kontrolu osiguranika i elektronsko slanje računa. Rješenje je povezano s osiguravajućim kućama, kao i sa svim veledrogerijama. Omogućava povezivanje sa sustavom centralnog naručivanja te sa sustavom za pomoć pri poslovnom odlučivanju.