Europska Unija – zajedno do EU fondova

Projekt Izrada strategije digitalne transformacije Supra informatike

Projekt Izrada strategije digitalne transformacije Supra informatika proveden je u skladu s odredbama Poziva na dostavu projektnih prijedloga vaučeri za digitalizaciju (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01-V3.0072) 

U okviru projekta provedene su sljedeće aktivnosti:

  • Poslovno-tehnička analiza stanja u kompaniji
  • Priprema detaljnog plana digitalne transformacije
  • Priprema kompanije za početne korake u realizaciji plana digitalne transformacije

Naziv projekta: Izrada strategije digitalne transformacije Supra informatika
Ime korisnika: Supra informatika d.o.o.
Ukupni iznos projekta: 14.720,00 €
Prihvatljivi troškovi projekta: 14.720,00 €
Iznos iskorištenih bespovratnih sredstava: 8.832,00 €
Trajanje projekta: 15.11.2023. – 22.04.2024.
Kontakt: Supra informatika do.o.o | info@supra.hr | tel +385 1 4677 877